Homework Timetable

Oak Derwen

Croeso i Ddosbarth Derwen. Welcome to Oak Class.

We are a class of Reception children. Our teachers are Mrs Jones and Mr Kilford (PPA).   Mrs Owen also helps in our class. We are one big happy family and enjoy learning together! Take a peek below to see some of the fun we have.

 

We must remember to be kind to each other.

We must remember to be a good listener.

We must remember to say please and thank you.

We must remember to share and look after our toys.

Some projects we've been working on...

I Fyny! I Fyny! Ac i Ffwrdd!
Up, Up & Away
(Tymor Y Hydref 2 2020/21)
The Christmas Promise
Our Virtual Nativity Concert
Nadolig 2020
Llynio'r planed

Llynio'r planed

Drawing the planets

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Patrymau cymesur

Patrymau cymesur

Symmetrical patterns

Archebu rhifau

Archebu rhifau

Ordering numbers

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Making Christmas wreaths

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Gwneud 10

Gwneud 10

Making 10

Ioga

Ioga

Yoga with Jamie

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Gwneud torchau Nadolig

Gwneud torchau Nadolig

Making Christmas wreaths

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Ioga

Ioga

Yoga on the moon

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Bwyta bara arth

Bwyta bara arth

Eating bear bread

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Ysgrifennu enw

Ysgrifennu enw

Writing our names on our paintings

Creu craterau lleuad

Creu craterau lleuad

Creating moon craters

Gwneud torchau Nadolig

Gwneud torchau Nadolig

Making Christmas wreaths

Ioga

Ioga

Yoga with Jamie

Gwneud torchau Nadolig

Gwneud torchau Nadolig

Making Christmas wreaths

Arian

Arian

Recognising coins

Ddweud ein gweddiau

Ddweud ein gweddiau

Thanking God for our food

Arian

Arian

Recognising coins

Lliwio

Lliwio

Rangoli patterns

Bwyta bara arte

Bwyta bara arte

Eating bear bread

Creu rocedi

Creu rocedi

Creating rockets

Lliwio

Lliwio

Rangoli patterns

Lluniau

Lluniau

Symmetrical pictures

Lliwio

Lliwio

Rangoli patterns

Synau

Synau

Initial sounds

Patrymau

Patrymau

Symmetrical patterns

Lliwio

Lliwio

Rangoli patterns

Patrymau

Patrymau

Symmetrical patterns

Lliwio

Lliwio

Rangoli patterns

Patrymau

Patrymau

Symmetrical patterns

Patrymau

Patrymau

Symmetrical patterns

Ioga

Ioga

Yoga on the moon

Ioga

Ioga

Yoga on the moon

Creu lluniau

Creu lluniau

Creating pictures out of Numicon

Beth fydd yn digwydd?

Beth fydd yn digwydd?

What will happen?

Beth fydd yn digwydd?

Beth fydd yn digwydd?

What will happen?

Beth fydd yn digwydd?

Beth fydd yn digwydd?

What will happen?

Adeiladu tyrau

Adeiladu tyrau

Building towers

Cofio'r milwyr

Cofio'r milwyr

Remembering the soldiers with our poppy pebbles

Ble mae'r balŵn?

Ble mae'r balŵn?

Where is the balloon?

Ble mae'r balŵn?

Ble mae'r balŵn?

Where is the balloon?

Cofio'r milwyr

Cofio'r milwyr

Remembering the soldiers with our poppy painting

Creu sêr saethu

Creu sêr saethu

Creating shooting stars

Ble mae'r balŵn?

Ble mae'r balŵn?

Where is the balloon?

Ble mae'r balŵn?

Ble mae'r balŵn?

Where is the balloon?

Cofio'r milwyr

Cofio'r milwyr

Remembering the soldiers with our poppy painting

Creu lluniau

Creu lluniau

Creating pictures out of Numicon

Cofio'r milwyr

Cofio'r milwyr

Remembering the soldiers with our poppy painting

Ble mae'r balŵn?

Ble mae'r balŵn?

Where is the balloon?

Cofio'r milwyr

Cofio'r milwyr

Remembering the soldiers with our poppy painting

Ysgrifennu geiriau

Ysgrifennu geiriau

Writing words

Creu lluniau

Creu lluniau

Creating pictures out of Numicon

Ble mae'r balŵn?

Ble mae'r balŵn?

Where is the balloon?

Geiriau sy'n odli

Geiriau sy'n odli

Making rhyming strings

Cael hwyl!

Cael hwyl!

Having fun at playtime!

I fyny! I fyny! Ac i ffwrdd!

I fyny! I fyny! Ac i ffwrdd!

Up, up and away!

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

I fyny! I fyny! Ac i ffwrdd!

I fyny! I fyny! Ac i ffwrdd!

Up, up and away!

Edrych ar ein rocedi!

Edrych ar ein rocedi!

Look at our rockets!

Beth sy'n digwydd yma?

Beth sy'n digwydd yma?

What's happening here?

Geiriau sy'n odli

Geiriau sy'n odli

Making rhyming strings

Edrych ar ein seren

Edrych ar ein seren

Look at our stars

Edrych ar ein rocedi!

Edrych ar ein rocedi!

Look at our rockets!

Rydym yn siarad yn Sbaeneg!
We speak in Spanish!
Brain Builders
(Independent Research Projects)
78539570-stock-illustration-typography-i
Chwarae Ffonig
Phonic Play
Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Ein dathliadau

Ein dathliadau

Our celebrations

Dathliadau
Celebrations
(Tymor Yr Hydref  2020/21)
Beth allwn ni ei glywed?

Beth allwn ni ei glywed?

Using our sense of hearing

Yn ddiogel neu'n anniogel?

Yn ddiogel neu'n anniogel?

Safe or unsafe?

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creating pictures on the computer

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creating pictures on the computer

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creating pictures on the computer

Edrych am yr adeiladwyr

Edrych am yr adeiladwyr

Looking at the builders

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creating pictures on the computer

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creu lluniau ar y cyfrifiadur

Creating pictures on the computer

Ymchwilio i hadau

Ymchwilio i hadau

Investigating seeds

Bwyta afal wedi'i bobi

Bwyta afal wedi'i bobi

Eating baked apple

Ymchwilio i hadau

Ymchwilio i hadau

Investigating seeds

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Writing

Bwyta afal wedi'i bobi

Bwyta afal wedi'i bobi

Eating baked apple

Dyn Dail

Dyn Dail

Leafman

Ymchwilio i hadau

Ymchwilio i hadau

Investigating seeds

Collage ffrwythau

Collage ffrwythau

Fruit collage

Bwyta afal wedi'i bobi

Bwyta afal wedi'i bobi

Eating baked apple

Ymchwilio i hadau

Ymchwilio i hadau

Investigating seeds

Gwneud ceri

Gwneud ceri

Making giants

Rhestrau ysgrifennu

Rhestrau ysgrifennu

Writing lists

Bwyta afal wedi'i bobi

Bwyta afal wedi'i bobi

Eating baked apple

Dyn Dail

Dyn Dail

Leafman

Casglu hadau

Casglu hadau

Collecting seeds

Dyn Dail

Dyn Dail

Leafman

Tynnu lluniau

Tynnu lluniau

Taking pictures of our 'Leafman'.

Collage ffrwythau

Collage ffrwythau

Fruit collage

Collage ffrwythau

Collage ffrwythau

Fruit collage

Dyn Dail

Dyn Dail

Leafman

Collage ffrwythau

Collage ffrwythau

Fruit collage

Casglu hadau

Casglu hadau

Collecting seeds

Ysgrifennu new

Ysgrifennu new

Writing our names

Chwarae 'Kim's Game'

Chwarae 'Kim's Game'

Playing 'Kim's Game'

Casglu hadau

Casglu hadau

Gwneud patrymau

Gwneud patrymau

Making patterns

Tynnu lluniau

Tynnu lluniau

Taking pictures of our 'Leafman'.

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Writing on our seed packets

Gwneud patrymau

Gwneud patrymau

Making patterns

Tynnu lluniau

Tynnu lluniau

Taking pictures of our 'Leafman'.

Sgiliau torri

Sgiliau torri

Cutting skills

Tynnu lluniau

Tynnu lluniau

Taking pictures of our 'Leafman'.

Gwneud patrymau

Gwneud patrymau

Making patterns

Gwneud patrymau

Gwneud patrymau

Making patterns

Cofnodi gwybodaeth

Cofnodi gwybodaeth

Recording information

Chwilio am yr hydref

Chwilio am yr hydref

Searching for Autumn

Chwilio am yr hydref

Chwilio am yr hydref

Searching for Autumn

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Writing

Cofnodi gwybodaeth

Cofnodi gwybodaeth

Recording information

Tynnu lluniau gyda'r iPad

Tynnu lluniau gyda'r iPad

Taking pictures with an iPad

Creu 'Dyn Dail'.

Creu 'Dyn Dail'.

Creating 'Leaf Man'.

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

Creu 'Dyn Dail'.

Creu 'Dyn Dail'.

Creating 'Leaf Man'.

Chwilio am yr hydref

Chwilio am yr hydref

Searching for Autumn

Chwarae yn y dail!

Chwarae yn y dail!

Playing in the leaves!

Labelu

Labelu

Labelling parts of the body

Cytuno

Cytuno

Agreeing with the class rules

Chwilio am yr hydref

Chwilio am yr hydref

Searching for Autumn

Multi sensory activities

Chwilio am yr hydref

Chwilio am yr hydref

Searching for Autumn

Edafu

Edafu

Threading leaves

Labelu

Labelu

Labelling parts of the body

Cymharu hadau

Cymharu hadau

Comparing seeds

Chwarae ar yr iPad

Chwarae ar yr iPad

Playing on the iPad

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

Labelu

Labelu

Labelling parts of the body

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Writing

Labelu

Labelu

Labelling parts of the body

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

Dathliadau ysgol

Dathliadau ysgol

School celebrations

Rhifau mewn trefen

Rhifau mewn trefen

Ordering numbers

Pwy sydd wedi dod?

Pwy sydd wedi dod?

A baby goldfinch came to visit

Dathliadau ysgol

Dathliadau ysgol

School celebrations

Rhifau mewn trefen

Rhifau mewn trefen

Ordering numbers

Gwneud lluniau

Gwneud lluniau

Making pictures

Rhifau mewn trefen

Rhifau mewn trefen

Ordering numbers

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together

Dathliadau ysgol

Dathliadau ysgol

School celebrations

Pwy sydd wedi dod?

Pwy sydd wedi dod?

A baby goldfinch came to visit

Dathliadau ysgol

Dathliadau ysgol

School celebrations

kissclipart-christmas-around-the-world-c
Nadolig Dros Y Byd
Christmas Around The World 
(Tymor Y Hydref 2019/20)
(Click on picture to view Topic Web)

Australia - making fairy bread

Christingle

Initial sounds

Cawl Nadolig

Cawl Nadolig

Christmas soup

Christmas symmetry

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Practising our cursive writing

Christmas symmetry

Technology in our homes

Awstralia - Bara tylwyth teg

Awstralia - Bara tylwyth teg

Australia - Fairy Bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Unknown.jpeg
Gaeaf, Eira, Rhew a Nosweithiau Tywyll
Winter, Snow, Ice & Dark Nights 
(Tymor Y Gwanwyn 1 2019/20)
Mwynhau

Mwynhau

Enjoying our investigation

Bod yn barod

Bod yn barod

Being prepared

Esgidiau eira

Esgidiau eira

Snow shoes

Sgïo

Sgïo

Skiing across the Arctic

Edrych ar fy ngwallt!

Edrych ar fy ngwallt!

Look at my hair!

Sgïo

Sgïo

Skiing across the Arctic

Gwneud lochesi

Gwneud lochesi

Making shelters

Beth ydw i'n ei wisgo

Beth ydw i'n ei wisgo

What do I wear?

Gweithio gydai'n gilydd

Gweithio gydai'n gilydd

Working together

Beth ydw i'n ei wieso?

Beth ydw i'n ei wieso?

What do I wear?

Gweithio gydai'n gilydd

Gweithio gydai'n gilydd

Working together

Esgidiau eira

Esgidiau eira

Snow shoes

Teithio

Teithio

Travelling in the Arctic

Esgidiau eira

Esgidiau eira

Snow shoes

Didoli anifeiliaid

Didoli anifeiliaid

Sorting animals

Beth ydyn ni'n ein bacio?

Beth ydyn ni'n ein bacio?

What do we pack?

Dyma Ernest Shackleton

Dyma Ernest Shackleton

Here comes Ernest Shackleton

Beth ydyn ni'n ein bacio?

Beth ydyn ni'n ein bacio?

What do we pack?

Teithio

Teithio

Travel in the Arctic

Gwneud llocesi

Gwneud llocesi

Making shelters

Gwneud mapiau

Gwneud mapiau

Map of the 7 continents

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Gwneud llusernau

Gwneud llusernau

Chinese New Year

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Gwneud mapiau

Gwneud mapiau

Map of the 7 continents

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Gwneud mapiau

Gwneud mapiau

Map of the 7 continents

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Ar y mynydd iâ

Ar y mynydd iâ

On the iceberg

Gweithio gydai'n gilled

Gweithio gydai'n gilled

Working together to make a covered shelter for our penguin

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Making pipettes to create a world

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Patrymau cwyr

Patrymau cwyr

Wax patterns

Darllen a recordio

Darllen a recordio

Reading and recording data

Polar Research Station

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Darllen a recordio

Darllen a recordio

Reading and recording data

Sillafu

Sillafu

Spellings

Gwneud llochesi ar gyfer pengwiniaid

Gwneud llochesi ar gyfer pengwiniaid

Making shelters for penguins

Dillad tywydd poeth neu oer

Dillad tywydd poeth neu oer

Hot or cold weather clothes

Yn y canol o'r mynyddoedd iâ

Yn y canol o'r mynyddoedd iâ

In between the icebergs

Byd bach

Byd bach

Polar small world

Arlunio pengwiniaid

Arlunio pengwiniaid

Drawing pictures

Ar y mynydd iâ

Ar y mynydd iâ

On the iceberg

Ysgrifennu geiriadiau

Ysgrifennu geiriadiau

Writing words in Welsh and English

Creu dyn eira

Creu dyn eira

Creating a snowman

Creu dyn eira

Creu dyn eira

Creating a snowman

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together taking turns

Arlunio pengwiniaid

Arlunio pengwiniaid

Drawing penguins

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Gwneud geiriau

Gwneud geiriau

Spelling CVC words

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Gwneud geiriau

Gwneud geiriau

Spelling CVC words

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Ymarfer llawysgrifen

Ymarfer llawysgrifen

Handwriting practice

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Gwneud geiriau

Gwneud geiriau

Spelling CVC words

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Take a look at some educational online games:

 

Maths Development websites:

www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=coins

www.ictgames.com/moneysplat.html

www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-money-and-mean.html#MMATCH

 

Counting websites:

www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting 

www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers

Literacy websites:

www.youtube.com/watch?v=ycnPbp_CrVg

www.literactive.com/Download/live.asp?swf=story_files/alphabet_poster_US.swf

www.crickweb.co.uk/ks1literacy.html

 

Welsh words and phrases for AUTUMN Term:

 

Bore da Good morning

Prynhawn da Good afternoon

Nos da Goodnight

Hwyl fawr Goodbye

___ ydw i.  I am ___.

Ble mae'r...? Where is...?

Dyma'r... Here is...

Ga i...? Can I...?

Dyma ti Here you are

Beth? What?

Ga i...? Can i...?

Pwy wyt ti?  Who are you?

Sut wyt ti?  How are you?

Dw i'n eisiau cinio.  I want dinner.

Dw i'n eisiau brechdanau.  I want sandwiches.

Pa liw ydy hwn?  What colour is this?

Welsh words and phrases for SPRING Term:

Building on above, with:

Sut wyt ti'n teimlo? How are you feeling?

Dw i'n... I am...

hapus happy

sâl sick

ofnadwy terrible

gyffrous excited

wedi blino tired

oer cold

poeth hot

Beth wyt ti'n gwisgo? What are you wearing?

Dw i'n gwisgo... I am wearing...

swimper  a jumper

trwsers trousers

crys-t  a T-Shirt

hosanau socks

shoes esgidiau

sgert skirt

Welsh words and phrases for SUMMER Term:

Building on above, with:

Sut mae'r tywydd?  How's the weather?

Mae hi'n...    It is...

heulog sunny

bwrw glaw raining

wyntog windy

oer cold

poeth hot

braf fine

gymylog windy

stormus stormy

enfys rainbow

Welsh websites:

www.learn-welsh.net

www.bbc.co.uk/wales/learning/learnwelsh/

Let's Go Heroes link:

www.youtube.com/watch?v=K_iert5hSKY&list=LLvX0dEqDoRnjpb1wSQPBoHA&index=7

If you're kind and you know it link:

www.youtube.com/watch?v=t4nT30s5vH0&list=LLvX0dEqDoRnjpb1wSQPBoHA 

Click on link for more reading book ideas:

                                             

                                              

Take a look at these online BRAIN BUILDER websites:

PELMANISM - Classic Pelmanism Game (find the pairs) with up to 18 cards.

SAME OR DIFFERENT - Explore the concept of same or different.

MOVING TARGETS - A suite of fun targeting activities in which the targets are progressively harder to hit.

Our Body Brain Builder Ideas: (Summer 2018/19)

 

Find more ideas here: