Homework Timetable

Oak Derwen

Croeso i Ddosbarth Derwen. Welcome to Oak Class.

We are a class of Reception children. Our teacher is Mrs Jones.   Mrs Watkins, Mrs Rhodes and Mrs Potter also help in our class. We are one big happy family and enjoy learning together! Take a peek below to see some of the fun we have.

 

We must remember to be kind to each other.

We must remember to be a good listener.

We must remember to say please and thank you.

We must remember to share and look after our toys.

Some projects we've been working on...

istockphoto-533192901-612x612.jpg
Cymru Rhyfeddol
Wonderful Wales 
(Tymor Y Gwanwyn 2 2019/20)
Unknown.jpeg
Gaeaf, Eira, Rhew a Nosweithiau Tywyll
Winter, Snow, Ice & Dark Nights 
(Tymor Y Gwanwyn 1 2019/20)
Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Building and describing the 3D shapes we have used

Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Building and describing the 3D shapes we have used

Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Building and describing the 3D shapes we have used

Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Adeiladu cestyll mas o siapiau 3D

Building and describing the 3D shapes we have used

Brain Builders
(Independent Research Projects)
Lliwiau'r hydref

Lliwiau'r hydref

Autumn colours

Lliwiau'r hydref

Lliwiau'r hydref

Autumn colours

Lliwiau'r hydref

Lliwiau'r hydref

Autumn colours

Lliwiau'r hydref

Lliwiau'r hydref

Autumn colours

Lliwiau'r hydref

Lliwiau'r hydref

Autumn colours

Bod yn barod

Bod yn barod

Being prepared

Esgidiau eira

Esgidiau eira

Snow shoes

Sgïo

Sgïo

Skiing across the Arctic

Edrych ar fy ngwallt!

Edrych ar fy ngwallt!

Look at my hair!

Sgïo

Sgïo

Skiing across the Arctic

Gwneud lochesi

Gwneud lochesi

Making shelters

Beth ydw i'n ei wisgo

Beth ydw i'n ei wisgo

What do I wear?

Gweithio gydai'n gilydd

Gweithio gydai'n gilydd

Working together

Beth ydw i'n ei wieso?

Beth ydw i'n ei wieso?

What do I wear?

Gweithio gydai'n gilydd

Gweithio gydai'n gilydd

Working together

Esgidiau eira

Esgidiau eira

Snow shoes

Teithio

Teithio

Travelling in the Arctic

Esgidiau eira

Esgidiau eira

Snow shoes

Mwynhau

Mwynhau

Enjoying our investigation

Didoli anifeiliaid

Didoli anifeiliaid

Sorting animals

Beth ydyn ni'n ein bacio?

Beth ydyn ni'n ein bacio?

What do we pack?

Dyma Ernest Shackleton

Dyma Ernest Shackleton

Here comes Ernest Shackleton

Beth ydyn ni'n ein bacio?

Beth ydyn ni'n ein bacio?

What do we pack?

Teithio

Teithio

Travel in the Arctic

Gwneud llocesi

Gwneud llocesi

Making shelters

Gwneud mapiau

Gwneud mapiau

Map of the 7 continents

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Gwneud llusernau

Gwneud llusernau

Chinese New Year

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Gwneud mapiau

Gwneud mapiau

Map of the 7 continents

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Gwneud mapiau

Gwneud mapiau

Map of the 7 continents

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Ar y mynydd iâ

Ar y mynydd iâ

On the iceberg

Gweithio gydai'n gilled

Gweithio gydai'n gilled

Working together to make a covered shelter for our penguin

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Making pipettes to create a world

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Amlenni lwcus

Amlenni lwcus

Filling lucky envelopes

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Defnyddio pibedau

Defnyddio pibedau

Using pipettes to create a world

Patrymau cwyr

Patrymau cwyr

Wax patterns

Darllen a recordio

Darllen a recordio

Reading and recording data

Polar Research Station

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Darllen a recordio

Darllen a recordio

Reading and recording data

Sillafu

Sillafu

Spellings

Gwneud llochesi ar gyfer pengwiniaid

Gwneud llochesi ar gyfer pengwiniaid

Making shelters for penguins

Dillad tywydd poeth neu oer

Dillad tywydd poeth neu oer

Hot or cold weather clothes

Yn y canol o'r mynyddoedd iâ

Yn y canol o'r mynyddoedd iâ

In between the icebergs

Byd bach

Byd bach

Polar small world

Arlunio pengwiniaid

Arlunio pengwiniaid

Drawing pictures

Ar y mynydd iâ

Ar y mynydd iâ

On the iceberg

Ysgrifennu geiriadiau

Ysgrifennu geiriadiau

Writing words in Welsh and English

Creu dyn eira

Creu dyn eira

Creating a snowman

Creu dyn eira

Creu dyn eira

Creating a snowman

Chwarae gydai'n gilydd

Chwarae gydai'n gilydd

Playing together taking turns

Arlunio pengwiniaid

Arlunio pengwiniaid

Drawing penguins

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Gwneud geiriau

Gwneud geiriau

Spelling CVC words

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Gwneud geiriau

Gwneud geiriau

Spelling CVC words

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Ymarfer llawysgrifen

Ymarfer llawysgrifen

Handwriting practice

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Gwneud geiriau

Gwneud geiriau

Spelling CVC words

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Dathlu Epiffani

Dathlu Epiffani

Celebrating Epiphany

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

Tynnu pengwin

Tynnu pengwin

Drawing a penguin accurately

kissclipart-christmas-around-the-world-c
Nadolig Dros Y Byd
Christmas Around The World 
(Tymor Y Hydref 2019/20)
(Click on picture to view Topic Web)

Australia - making fairy bread

Christingle

Initial sounds

Cawl Nadolig

Cawl Nadolig

Christmas soup

Christmas symmetry

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Practising our cursive writing

Christmas symmetry

Technology in our homes

Awstralia - Bara tylwyth teg

Awstralia - Bara tylwyth teg

Australia - Fairy Bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - gwneud bara tylwyth teg

Australia - making fairy bread

Beth mae'r draenog yn dweud?
What is the hedgehog saying?
Cestyll a Dreigiau
Castles and Dragons 
(Tymor Y Gwanwyn 2 2018/19)
13242131351580368014Sun Happy Image 12_2
Hapusrwydd
Happiness 
(Tymor Y Hydref 2019/20)
(Click on picture to view Topic Web)
Ymchwilio i'r Hydref

Ymchwilio i'r Hydref

Investigating Autumn

Llun gofod

Llun gofod

Space picture

Chwarae gyda arian

Chwarae gyda arian

Playing with money in the toy shop

Didoli arian

Didoli arian

Sorting money

Cymryd tro

Cymryd tro

Taking turns

Chwarae gyda'n gilydd

Chwarae gyda'n gilydd

Playing together

Defnyddio arian

Defnyddio arian

Using money in the toy shop

Peintio

Peintio

Painting

Bwyta rholiau bara draenogod

Bwyta rholiau bara draenogod

Eating hedgehog bread rolls

Chwarae gyda'n gilydd

Chwarae gyda'n gilydd

Playing together

Ysgrifennu gydai'n gilydd

Ysgrifennu gydai'n gilydd

Writing together

Gwneud rhifau

Gwneud rhifau

Making numbers

Didoli siapiau

Didoli siapiau

Sorting shapes

Bwyta rholiau bara draenogod

Bwyta rholiau bara draenogod

Eating hedgehog bread rolls

Chwarae ar yr iPad

Chwarae ar yr iPad

Playing on the iPad

Dal pensil

Dal pensil

Holding a pencil

Dal pensil

Dal pensil

Holding a pencil

Bwyta rholiau bara draenogod

Bwyta rholiau bara draenogod

Eating hedgehog bread rolls

Gwneud tÿ

Gwneud tÿ

Making a house

Bwyta rholiau bara draenogod

Bwyta rholiau bara draenogod

Eating hedgehog bread rolls

Didoli siapiau

Didoli siapiau

Sorting shapes

Bryta rholiau bara draenog

Bryta rholiau bara draenog

Eating hedgehog bread rolls

Edafu

Edafu

Threading 'Friendship' bracelets

Dal pensil

Dal pensil

Holding a pencil

Didoli siapiau

Didoli siapiau

Sorting shapes

Dal pensil

Dal pensil

Holding a pencil

Gwneud tÿ

Gwneud tÿ

Making a house

Gwneud pontydd

Gwneud pontydd

Making bridges

Edafu

Edafu

Threading 'Friendship' bracelets

Edafu

Edafu

Threading 'Friendship' bracelets

Didoli siapiau

Didoli siapiau

Sorting shapes

Gwneud pontydd

Gwneud pontydd

Making bridges

Edafu

Edafu

Threading 'Friendship' bracelets

Gwneud tÿ

Gwneud tÿ

Making a house

Gwneud tyre

Gwneud tyre

Making towers

Didoli siapiau

Didoli siapiau

Sorting shapes

Siapiau

Siapiau

Recognising 2D shapes

Ymchwlio i goncyrs

Ymchwlio i goncyrs

Investigating conkers

Dringo

Dringo

Climbing

Gwneud p

Gwneud p

Making patterns

Beth yw'r gwynt na?

Beth yw'r gwynt na?

What's that smell?

Chwarae gyda ffrindiau

Chwarae gyda ffrindiau

Playing with our friends

Gwneud pat

Gwneud pat

Making patterns

Gwneud sêr môr

Gwneud sêr môr

Making starfish

Dringo

Dringo

Climbing

Chwarae 'Splat'!

Chwarae 'Splat'!

Playing 'Splat'!

Didoli rhifau

Didoli rhifau

Sorting numbers

Gwneud patrymau

Gwneud patrymau

Making patterns

Chwarae ar yr iPad

Chwarae ar yr iPad

Playing on the iPad

Gwneud pa

Gwneud pa

Making patterns

Ys

Ys

Practising our cursive letters

Chwarae gyda ffrindiau

Chwarae gyda ffrindiau

Playing with our friends

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Writing our letter 'i'

Beth yw'r gwynt na?

Beth yw'r gwynt na?

What's that smell?

Ysgrifennu

Ysgrifennu

Writing our letter 'i'

Goleuo'r ganwyll

Goleuo'r ganwyll

Lighting the candle

Dw i'n hapus achos...

Dw i'n hapus achos...

I'm happy because...

Beth yw'r gwynt na?

Beth yw'r gwynt na?

What's that smell?

Chwarae gyda'n gilydd

Chwarae gyda'n gilydd

Playing together

Didoli rhifau

Didoli rhifau

Ordering numbers

Darllen ar y sofa las

Darllen ar y sofa las

Reading on the blue sofa

Chwarae ar yr iPad

Chwarae ar yr iPad

Playing on the iPad

Archwlio'r hydref

Archwlio'r hydref

Exploring Autumn

Gallwn eich gweld chi!

Gallwn eich gweld chi!

We can see you!

Dw i'n hapus achos...

Dw i'n hapus achos...

I'm happy because...

Reidio fy meic

Reidio fy meic

Riding my bike

Chwarae gyda'n gilydd

Chwarae gyda'n gilydd

Playing together

Dw i'n hapus achos...

Dw i'n hapus achos...

I'm happy because...

Reidio fy meic

Reidio fy meic

Riding my bike

Chwarae gyda'n gilydd

Chwarae gyda'n gilydd

Playing together

Chwarae gyda'n gilydd

Chwarae gyda'n gilydd

Playing together

Dw i'n hapus achos...

Dw i'n hapus achos...

I'm happy because...

Tyfu Pethau
Growing Things  
(Tymor Y Haf 2018/19)
Ymchwilio llysiau

Ymchwilio llysiau

Investigating vegetables

Ymchwilio llysiau

Ymchwilio llysiau

Investigating vegetables

Gwneud blodau

Gwneud blodau

Making flowers

Gwneud blodau

Gwneud blodau

Making flowers

Ymchwilio llysiau

Ymchwilio llysiau

Investigating vegetables

Gwneud blodau

Gwneud blodau

Making flowers

Gwneud blodau

Gwneud blodau

Making flowers

Mr Pen Llysiau

Mr Pen Llysiau

Mr Vegetable Head

Ymchwilio llysiau

Ymchwilio llysiau

Investigating vegetables

Geiriau sy'n odli

Geiriau sy'n odli

Rhyming words

Mesur blodau

Mesur blodau

Measuring flowers

Cymharu blodau

Cymharu blodau

Comparing flowers

Gwneud fflamau

Gwneud fflamau

Making flames for Pentecost

Mesur blodau

Mesur blodau

Measuring flowers

Cymharu blodau

Cymharu blodau

Comparing flowers

Blodyn yr haul

Blodyn yr haul

Our sunflower seedlings

Cymharu blodau

Cymharu blodau

Comparing flowers

Gwneud fflamau

Gwneud fflamau

Making flames for Pentecost

Ymarfer rasio

Ymarfer rasio

Practising racing

Dathlu Pentecost

Dathlu Pentecost

Celebrating Pentecost

Torri ffrwythau yn hanner

Torri ffrwythau yn hanner

Cutting fruit in half

Dathlu Pentecost

Dathlu Pentecost

Celebrating Pentecost

Dathlu Pentecost

Dathlu Pentecost

Celebrating Pentecost

Hanner afal

Hanner afal

Half of an apple

Dathlu Pentecost

Dathlu Pentecost

Celebrating Pentecost

Bwyta hanner afal

Bwyta hanner afal

Eating half of an apple

Torri ffrwythau yn hanner

Torri ffrwythau yn hanner

Cutting fruit in half

Blodyn yr haul

Blodyn yr haul

Sunflower seedling

Dw i'n dysgu i...

Dw i'n dysgu i...

I am learning to...

Percy the park keeper

Dw i'n dysgu i...

Dw i'n dysgu i...

I am learning to...

Dw i'n dysgu i...

Dw i'n dysgu i...

I am learning to...

Ein fferm

Ein fferm

Our farm

Dw i'n dysgu i...

Dw i'n dysgu i...

I am learning to...

Chwarae gyda

Chwarae gyda

Playing together

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Homework: Planning our learning

Dw i'n dysgu i...

Dw i'n dysgu i...

I am learning to...

Darllen ar y soffa glas!

Darllen ar y soffa glas!

Reading on the blue sofa!

Chwarae gyda'n ffrindiau newydd

Chwarae gyda'n ffrindiau newydd

Playing with our new friends

Ein gardd flodau

Ein gardd flodau

Our flower garden

Chwarae gyda toes

Chwarae gyda toes

Playing with play dough

Gwisgo cap

Gwisgo cap

Wearing a cap

Adio

Adio

Number bonds of 5

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Homework: Planning our learning

Adio

Adio

Number bonds of 5 and 10

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Homework: Planning our learning

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Homework: Planning our learning

Adio ar fy mhen fy hun

Adio ar fy mhen fy hun

Adding on my own

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Homework: Planning our learning

Chwarae gyd

Chwarae gyd

Playing together

Adio

Adio

Number bonds of 5

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Gwaith cartref: Cynllunio ein dysgu

Homework: Planning our learning

78539570-stock-illustration-typography-i
Chwarae Ffonig
Phonic Play
Castell Coch

Castell Coch

Chwilio am y Gwanwyn

Chwilio am y Gwanwyn

Searching for Spring

Gêmau Cymraeg

Gêmau Cymraeg

Welsh games

Aesop's Fables

Aesop's Fables

Ble mae'r gadno?

Aesop's Fables

Aesop's Fables

Ble mae'r gwningen?

Castell Coch

Castell Coch

Y ddau ddraig

Aesop's Fables

Aesop's Fables

Ble mae'r cadno?

Castell Coch

Castell Coch

Castell Coch

Castell Coch

Y ddau ddraig

Castell Coch

Castell Coch

Castell Coch

Castell Coch

Trip i'r Castell Coch

Trip i'r Castell Coch

Castell Coch

Trip i'r Castell Coch

Trip i'r Castell Coch

Castell Coch

Trip i'r Castell Coch

Trip i'r Castell Coch

Lord Bute

Adeiladu cestyll

Adeiladu cestyll

Building castles out of 3D Shapes

"Roar!" meddai fy nraig!

"Roar!" meddai fy nraig!

"Rooooaaarrrrrr!" says my dragon!

Gêmau Cymraeg

Gêmau Cymraeg

Welsh games

British Science Week Exhibition

Adeiladu cestyll

Adeiladu cestyll

Building castles out of 3D shapes

Darllen gyda'n gilydd

Darllen gyda'n gilydd

Reading together

Ffindio ac arbed ein gwaith

Ffindio ac arbed ein gwaith

Finding and saving our work

Jig-so castle

Jig-so castle

Completing castle jigsaws

Didoli anifeiliaid y gwanwyn

Didoli anifeiliaid y gwanwyn

Sorting Spring animals

Gwneud diod i'r marchog

Gwneud diod i'r marchog

Making drinks for a knight

Didoli anifeiliaid y gwanwyn

Didoli anifeiliaid y gwanwyn

Sorting Spring animals

Rhestrau ysgrifennu

Rhestrau ysgrifennu

Writing lists for our castle trip

British Science Week Exhibition

"Roar!" meddai fy nraig!

"Roar!" meddai fy nraig!

"Roooaaaaaarrrrr!" says my dragon!

British Science Week Exhibition

Cyn...

Cyn...

Before editing our picture...

Ar ôl.

Ar ôl.

After editing our picture.

"Roar!" meddai fy nraig!

"Roar!" meddai fy nraig!

"Roooooaaaaarrr! says my dragon!

Developing our fine motor skills moulding dragons

Chwilio am y Gwanwyn

Chwilio am y Gwanwyn

Searching for Spring

Cyn...

Cyn...

Before editing our picture...

Ar ôl.

Ar ôl.

After editing our picture.

"Roar!" meddai fy nraig!

"Roar!" meddai fy nraig!

"Rooooaaaarrrr!" says my dragon!

Adeiladu cestyll

Adeiladu cestyll

Building castles out of 3D shapes

Chwilio am y Gwanwyn

Chwilio am y Gwanwyn

Searching for Spring

Jig-so castell

Jig-so castell

Completing castle jigsaws together

Adeiladu cestyll

Adeiladu cestyll

Building castles out of 3D Shapes

Chwilio am y Gwanwyn

Chwilio am y Gwanwyn

Search for Spring

Adeiladu cestyll

Adeiladu cestyll

Building castles out of 3D Shapes

Chwilio am y Gwanwyn

Chwilio am y Gwanwyn

Searching for Spring

Adeiladu cestyll

Adeiladu cestyll

Building castles out of 3D Shapes

Take a look at some educational online games:

 

Maths Development websites:

www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=coins

www.ictgames.com/moneysplat.html

www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-money-and-mean.html#MMATCH

 

Counting websites:

www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting 

www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers

Literacy websites:

www.youtube.com/watch?v=ycnPbp_CrVg

www.literactive.com/Download/live.asp?swf=story_files/alphabet_poster_US.swf

www.crickweb.co.uk/ks1literacy.html

 

Welsh words and phrases for AUTUMN Term:

 

Bore da Good morning

Prynhawn da Good afternoon

Nos da Goodnight

Hwyl fawr Goodbye

___ ydw i.  I am ___.

Ble mae'r...? Where is...?

Dyma'r... Here is...

Ga i...? Can I...?

Dyma ti Here you are

Beth? What?

Ga i...? Can i...?

Pwy wyt ti?  Who are you?

Sut wyt ti?  How are you?

Dw i'n eisiau cinio.  I want dinner.

Dw i'n eisiau brechdanau.  I want sandwiches.

Pa liw ydy hwn?  What colour is this?

Welsh words and phrases for SPRING Term:

Building on above, with:

Sut wyt ti'n teimlo? How are you feeling?

Dw i'n... I am...

hapus happy

sâl sick

ofnadwy terrible

gyffrous excited

wedi blino tired

oer cold

poeth hot

Beth wyt ti'n gwisgo? What are you wearing?

Dw i'n gwisgo... I am wearing...

swimper  a jumper

trwsers trousers

crys-t  a T-Shirt

hosanau socks

shoes esgidiau

sgert skirt

Welsh words and phrases for SUMMER Term:

Building on above, with:

Sut mae'r tywydd?  How's the weather?

Mae hi'n...    It is...

heulog sunny

bwrw glaw raining

wyntog windy

oer cold

poeth hot

braf fine

gymylog windy

stormus stormy

enfys rainbow

Welsh websites:

www.learn-welsh.net

www.bbc.co.uk/wales/learning/learnwelsh/

Let's Go Heroes link:

www.youtube.com/watch?v=K_iert5hSKY&list=LLvX0dEqDoRnjpb1wSQPBoHA&index=7

If you're kind and you know it link:

www.youtube.com/watch?v=t4nT30s5vH0&list=LLvX0dEqDoRnjpb1wSQPBoHA 

Click on link for more reading book ideas:

                                             

                                              

Take a look at these online BRAIN BUILDER websites:

PELMANISM - Classic Pelmanism Game (find the pairs) with up to 18 cards.

SAME OR DIFFERENT - Explore the concept of same or different.

MOVING TARGETS - A suite of fun targeting activities in which the targets are progressively harder to hit.

Our Body Brain Builder Ideas: (Summer 2018/19)

 

Find more ideas here: